Ustanowienie strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Parku Narodowego "Ujście Warty".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.139.1171

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 11 lipca 2005 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Parku Narodowego "Ujście Warty"

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje:
Ustanawia się strefę ochronną zwierząt łownych, zwaną dalej "strefą", w otulinie Parku Narodowego "Ujście Warty", o powierzchni 915,54 ha, położoną na terenie województwa lubuskiego.
W skład strefy wchodzą grunty gminy Słońsk, obejmujące działki:
1)
obrębu ewidencyjnego Słońsk:
a)
nr 1/1, 15, 17/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31/2, 32, 32/2, 33, 34, 35, 36, 37, 38/1, 40, 41, 42, 44/1, 45, 47/1, 49/1, 49/2, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59/1, 61, 62, 63, 65/1, 66, 68/1, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80/1, 83, 84, 85, 86, 87/1, 87/2, 88, 89, 90, 91, 92, 93/1, 94/1, 97/1, 109, 121/2, 123/2, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 (według mapy ewidencyjnej nr 1 z dnia 3 sierpnia 1998 r. obrębu Słońsk, gmina Słońsk), o powierzchni 240,23 ha,
b)
nr 185, 186, 188/3, 188/4, 189/1, 190/1, 191/1, 192, 194/1, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201/1, 203/2, 205/1, 209/1, 211/2, 214/1, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223/1, 238, 240/1, 241/1, 251, 252, 254, 255, 256/1, 508, 509, 510, 511/2, 513/1, 514, 515/1, 516/2, 517/1, 517/2, 518/1, 520/2, 521/1, 522, 523, 524/3, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 533/2, 533/3, 534, 540, 541, 542/1, 543, 544/1, 545/1, 545/2, 550/1, 551, 552, 553, 554/1, 554/2, 555, 556, 558, 559, 560, 562, 563/1, 564/1, 565/1, 566/1, 567/1, 570/1, 572/1, 573/1, 574, 575, 576, 577, 578, 579/2, 579/3, 582, 583, 584/2, 584/3, 584/4, 584/5, 585/2, 585/6, 586,587, 588, 589/1, 592/1, 604/2, 628/1, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640/1, 641, 642, 643, 644/1, 644/2, 644/3, 646/1, 652/1, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 671/2, 673/1, 673/2, 674, 675/1, 677/1, 678, 679, 680, 682/1, 683, 685, 686, 687 (według mapy ewidencyjnej nr 2 z dnia 3 sierpnia 1998 r. obrębu Słońsk, gmina Słońsk), o powierzchni 167,06 ha,
c)
nr 921/1, 923, 925, 926, 927/1, 929, 930, 931, 932, 933/1, 933/2, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940/1, 940/2, 941/1, 942/1, 943, 944, 945/1, 946/1, 947, 948, 949, 950, 951, 952/1, 952/2, 953, 954, 955, 958/1, 968, 969, 970, 971, 974/1, 975, 976, 977/1, 977/2, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986/2, 990/1, 990/2, 991, 992, 993, 994, 995, 998/2, 1006/4, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012/1, 1013, 1015, 1016, 1017/2, 1017/3, 1017/4, 1017/5, 1017/6, 1018, 1019, 1025/3, 1027/1, 1027/2, 1028/1, 1028/2, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038/2, 1038/3, 1038/4, 1038/5, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1048/1, 1048/2, 1049, 1050/1, 1050/2, 1050/3, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056/2, 1056/3, 1063/1, 1065/1, 1066, 1067, 1069/1, 1069/2, 1070/1, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078/1, 1081, 1082, 1085, 1086, 1087, 1088/1, 1090, 1091/1, 1092, 1093, 1094, 1097/1, 1100/1, 1101, 1102, 1103/1, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114 (według mapy ewidencyjnej nr 4 z dnia 6 października 1998 r. obrębu Słońsk, gmina Słońsk), o powierzchni 293,28 ha,
d)
nr 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241/1, 1241/2, 1242, 1243/1, 1244/1, 1245, 1246/1, 1246/2, 1247/1, 1247/2, 1248/1, 1248/2, 1249/1, 1249/2, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257/1, 1257/2, 1258/1, 1258/2, 1259, 1260/1, 1260/2, 1261, 1262/1, 1262/2, 1263/1, 1263/2, 1264/1, 1264/2, 1265, 1266/1, 1266/2, 1267, 1268, 1270, 1271, 1272, 1273/1, 1273/3, 1273/4, 1274, 1275/1, 1275/3, 1275/4, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285/2, 1285/3, 1285/4, 1286, 1287/1, 1287/2, 1288, 1289, 1290, 1292/2, 1292/3, 1293, 1294/1, 1294/2, 1295/1, 1295/2, 1296, 1297/1, 1297/3, 1297/4, 1298, 1299, 1300, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396/1, 1396/2, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406/1, 1406/3, 1406/4, 1407, 1408, 1409, 1410 (według mapy ewidencyjnej nr 5 z dnia 3 sierpnia 1998 r. obrębu Słońsk, gmina Słońsk), o powierzchni 190,58 ha;
2)
obrębu ewidencyjnego Przyborów: nr 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/2, 9a, 10, 11, 12/1, 12/2, 13/1, 15, 16, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 18, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 28, 30/1, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45/1, 45/2, 46, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 48, 49, 50/2, 51/1, 52/1, 52, 53, 54/1, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66/1, 66/2, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/2, 79/3, 80, 82, 83, 84, 85/1, 86, 87/1, 87/2, 87/3, 88, 88/1, 88/2, 89, 90/1, 90/3, 90/4, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97/1, 97/2, 97/3, 98, 99, 100/1, 100, 101, 102/1, 102/2, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 119/1, 120, 121, 122, 123, 124, 125/1, 125/2, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134/1, 134/2, 140/1, 140/2, 141/1, 141/2, 144/1, 145, 146/1, 146/2, 147/1, 147/2, 148, 149, 151/2, 151/3, 153, 156/1, 158/1, 159/1, 160/1, 160/2, 161, 162, 163, 164, 165/1, 165/3, 165/4, 166, 167, 168/1, 168/2, 169, 170, 171, 172, 173, 174/1, 174/2, 174/3, 175, 176, 177, 177/3, 178, 179, 180, 181, 182/1, 182/2, 183, 184/1, 184/3, 185, 186/1, 186/2, 186/3, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196/1, 196/2, 197, 198/1, 199/2, 199/3, 202, 203, 226, 227, 233, 235, 236, 242, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 259, 260, 270, 271, 274, 283, 314, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 349 (według mapy ewidencyjnej nr 1 z dnia 3 sierpnia 1998 r. obrębu Przyborów, gmina Słońsk), o powierzchni 24,39 ha.
1.
Utrzymanie właściwej liczebności i struktury populacji poszczególnych gatunków zwierząt łownych w strefie polega na:
1)
ustaleniu liczebności i struktury populacji zwierząt łownych na obszarze Parku Narodowego "Ujście Warty", strefy oraz obwodów łowieckich z nimi graniczących na podstawie przeprowadzanych jednocześnie rocznych inwentaryzacji według stanu na dzień 15 marca każdego roku;
2)
ocenie wpływu poszczególnych gatunków zwierząt łownych na przyrodę Parku Narodowego "Ujście Warty" oraz na możliwość jej ochrony;
3)
ustaleniu liczby osobników poszczególnych gatunków zwierząt łownych podlegających odstrzałom redukcyjnym, zwanym dalej "odstrzałami redukcyjnymi", z uwzględnieniem planu ochrony albo zadań ochronnych, a także rocznych planów łowieckich dla obwodów graniczących z Parkiem Narodowym "Ujście Warty" i strefą oraz wieloletnich planów hodowlanych dla odpowiednich rejonów hodowlanych;
4)
dokonywaniu odstrzałów redukcyjnych.
2.
Odstrzały redukcyjne dokonywane są w terminach ustalonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 48, poz. 459).
3.
Odstrzały redukcyjne wykonuje się według następujących kryteriów:
1)
bażanty, jenoty, norki amerykańskie, szopy pracze - redukcji podlegają wszystkie osobniki znajdujące się na terenie strefy;
2)
dziki - w pierwszej kolejności redukcji podlegają warchlaki i przelatki, a w następnej osobniki starsze;
3)
lisy - w pierwszej kolejności redukcji podlegają osobniki słabe, chore, w szczególności z objawami wścieklizny, a w następnej osobniki starsze;
4)
sarny:
a)
koźlęta:

– słabe,

– późno urodzone, o wadze poniżej średniej,

b)
kozy - w pierwszej kolejności słabe oraz chore, a w następnej niemające koźląt,
c)
kozły słabe.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).