§ 3. - Ustanowienie planu ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1432

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2021 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.