Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.4.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 stycznia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 20 grudnia 1921 r.
w przedmiocie ustanowienia maksymalnych norm dla wymiaru odszkodowań za zwierzęta zabite z polecenia władz państwowych lub padłe skutkiem szczepień zarządzonych przez te władze na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego.

Na mocy art. 1123, 1125 (punkt 7) i 1167 ustawy lekarskiej (ros. Zbiór Praw tom XIII, wydanie 1905 r.) zarządza się co następuje:
§  1. Na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego stosowane będzie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dn. 7 maja 1920 r. w przedmiocie ustanowienia maksymalnych norm dla wymiaru odszkodowań za zwierzęta zabite z polecenia władz państwowych lub padłe skutkiem szczepień, zarządzonych przez te władze (Dz. U. R. P. № 39 poz. 237).
§  2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.

Jednocześnie tracą moc obowiązującą:

a) rozporządzenie Komisarza Generalnego ziem wschodnich z dnia 27 kwietnia 1920 r. o ustanowieniu norm szacunkowych dla wypłaty odszkodowań za zwierzęta domowe - gospodarcze, przymusowo zabijane w celu walki z chorobami zakaźnemi lub padłe skutkiem szczepień (Dz. Urz. Z. C. Z. W. № 39 poz. 985) i
b) rozporządzenie Komisarza Generalnego ziem wschodnich z dnia 6 maja 1920 r. o ustanowieniu norm szacunkowych dla wypłaty odszkodowań za zwierzęta handlowo-przemysłowe, przymusowo zabijane w celu walki z chorobami zakaźnemi lub za padłe skutkiem szczepień (Dz. Urz. Z. C. Z. W. № 47, poz. 1285).