§ 6. - Ustanowienie jednego Sądu Pracy w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.101.774

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1939 r.
§  6. 
Sprawy wszczęte przed dniem 1 stycznia 1934 r. przed dotychczasowemu sądami pracy Warszawie będą przekazane "Sądowi Pracy w Warszawie".