§ 2. - Ustalenie wzoru monety srebrnej wartości 10 złotych. - Dz.U.1932.74.675 - OpenLEX

§ 2. - Ustalenie wzoru monety srebrnej wartości 10 złotych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.74.675

Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 1932 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................