Ustalenie wzoru monety srebrnej wartości 10 złotych. - Dz.U.1932.74.675 - OpenLEX

Ustalenie wzoru monety srebrnej wartości 10 złotych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.74.675

Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 28 sierpnia 1932 r.
o ustaleniu wzoru monety srebrnej wartości 10 złotych.

Na podstawie art. 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 855) zarządzam co następuje:
Monetę srebrną wartości 10 złotych ustalani według wzoru, którego wizerunki w graficznej reprodukcji podane są jako załącznik do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK