Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.34.233

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1968 r.
§  1. Rozporządzenie dotyczy rent inwalidzkich II i III grupy inwalidów przyznanych na podstawie art. 11 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 11).