§ 8. - Ustalenie wymagań od kandydatów na niektóre stanowiska niższych funkcjonarjuszów leśnych w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.115.819

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 1925 r.
§  8.
Nauczanie na kursie obejmuje następujące przedmioty:
1)
język polski,
2)
rachunki,
3)
miernictwo,
4)
hodowlę lasu,
5)
ochronę lasu,
6)
użytkowanie lasu,
7)
łowiectwo,
8)
rybactwo,
9)
najniezbędniejsze wiadomości z zakresu prawa-w szczególności leśnego.

Zakres nauczania określi szczegółowy program.