§ 7. - Ustalenie wymagań od kandydatów na niektóre stanowiska niższych funkcjonarjuszów leśnych w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.115.819

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 1925 r.
§  7.
Kierownictwo kursu spoczywa w rękach nadleśniczego, w którego nadleśnictwie kurs się odbywa.

Nauczycielami na kursie są urzędnicy nadleśnictw i dyrekcyj, wyznaczeni przez właściwą dyrekcję lasów państwowych na każdy kurs oddzielnie.