§ 5. - Ustalenie wymagań od kandydatów na niektóre stanowiska niższych funkcjonarjuszów leśnych w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.115.819

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 1925 r.
§  5.
Służba przygotowawcza trwa zasadniczo rok.

W ciągu tej służby kandydat winien zaznajomić się dokładnie z czynnościami, przywiązanemi do stanowisk, wymienionych w § 1 niniejszego rozporządzenia.

O wyniku służby przygotowawczej orzeka dyrekcja lasów państwowych na podstawie sprawozdania władzy służbowej kandydata.

Sprawozdanie winno przedstawiać przebieg służby przygotowawczej kandydata oraz zawierać ocenę jego uzdolnienia i pilności, jak również zachowania się w służbie i poza służbą.

W razie ujemnego wyniku służby przygotowawczej dyrekcja lasów państwowych może zwolnić kandydata ze służby lub przedłużyć okres służby przygotowawczej, najwyżej jednak na przeciąg dalszego jednego roku. Jeżeli ponowna ocena wypadnie dla kandydata ujemnie, należy go zwolnić ze służby.