§ 2. - Ustalenie wymagań od kandydatów na niektóre stanowiska niższych funkcjonarjuszów leśnych w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.115.819

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 1925 r.
§  2.
Do służby przygotowawczej dopuszczeni być mogą kandydaci, którzy odpowiadają warunkom, określonym w art. art. 6 i 7 ustawy o państwowej służbie cywilnej, i posiadają znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. Obowiązek wykazania się znajomością języka polskiego ulega zawieszeniu na przejściowy okres czasu, wymieniony w art. 115 ust. ust. 2 i 3 ustawy o państwowej służbie cywilnej.