§ 11. - Ustalenie wymagań od kandydatów na niektóre stanowiska niższych funkcjonarjuszów leśnych w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.115.819

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 1925 r.
§  11.
Egzamin jest ustny z wyjątkiem języka polskiego, z którego kandydaci egzaminowani są pisemnie.

Egzamin odbywa się w sali, a na zarządzenie przewodniczącego komisji egzaminacyjnej również i w lesie.