§ 1. - Ustalenie wykazu państwowych zakładów i instytutów naukowo-badawczych oraz archiwów i bibliotek naukowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.3.9

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1948 r.
§  1.
Zakłady i instytuty będące samodzielnymi placówkami naukowo-badawczymi na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 110 ust. 4 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) uznaje się za naukowo-badawcze w rozumieniu dekretu z dnia 7 kwietnia 1948 r. o uposażeniu państwowych pracowników nauki (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 137).