Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.53.292

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 listopada 1963 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 listopada 1963 r.
w sprawie ustalenia wykazu miejscowości, w których stosuje się tryb postępowania określony w art. 6 §§ 1-4 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo.

Na podstawie art. 6 § 6 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo (Dz. U. Nr 34, poz. 152) zarządza się, co następuje:
§  1. Wykaz miejscowości, w których stosuje się tryb postępowania określony w art. 6 §§ 1-4 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo (Dz. U. Nr 34, poz. 152), rozszerza się o:

miasto Żyrardów w województwie warszawskim i miasto Elbląg w województwie gdańskim.

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.