Ustalenie taryfy na wyroby tytoniowe Polskiego Monopolu Tytoniowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.14.83

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 kwietnia 1945 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 14 kwietnia 1945 r.
o ustaleniu taryfy na wyroby tytoniowe Polskiego Monopolu Tytoniowego.

Na podstawie art. 8 i 17 ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy" (Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 240), zmienionej rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 617) zarządzam, co następuje:
W § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 3 stycznia 1945 r. o ustaleniu taryfy na wyroby tytoniowe Polskiego Monopolu Tytoniowego (Dz. U. R. P. Nr 2, poz. 6) dodaje się nowe ustępy (4) i (5) w następującym brzmieniu:
(4)
Papierosy.
Ceny w zł za 1 sztukę kategoriiIII
Egipski przedni0.602.50
Egipski zwyczajny0.402.00
Mewa0.302.00
Wisła0.301.50
Sport0.301.50
Machorkowy0.201.00
Extra płaski0.401.50
Klub0.301.00
Junak0.100.60
Bałtyk0.602.50
Wolność0.402.00
Partyzant0.301.00
(5)
Cygara sprzedawane będą tylko po cenie II kategorii w zł za 1 sztukę

El Aliento 20.-

Kopernik 15.-

La Pintura 12.-

Cygarillos 8.-

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.