Ustalenie taryfy na wyroby tytoniowe Polskiego Monopolu Tytoniowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.2.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 sierpnia 1945 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 3 stycznia 1945 r.
o ustaleniu taryfy na wyroby tytoniowe Polskiego Monopolu Tytoniowego.

Na podstawie art. 8 i 17 ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy" (Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 240), zmienionej rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 617) zarządzam, co następuje:
(1)
Ustala się dwie kategorie cen:
a)
ceny pierwszej kategorii stosuje się przy sprzedaży na podstawie przydziałów urzędowych dla odbiorców pracujących względnie produkujących po cenach reglamentowych (przemysł, karty żywnościowe, premiowanie dostaw dla Państwa i t. p.),
b)
ceny drugiej kategorii stosuje się przy wolnej sprzedaży dla wszystkich pozostałych odbiorców,
(2)
Ceny wyrobów tytoniowych przeznaczonych dla wojska zostaną ustalone oddzielnie.
(3)
Tytonie krajane do papierosów.
Ceny w zł. za 1 kg. kategoriiI.II.
Lubelski najprzedniejszy160.-500.-
" przedni120.-450.-
" średni80.-350.-
Machorka najprzedniejsza60.-250.-
" przednia50.-200.-
4) 1
Papierosy.
Ceny w zł za 1 sztukę kategoriiIII
Egipski przedni0.602.50
Egipski zwyczajny0.402.00
Mewa0.302.00
Wisła0.301.50
Sport0.301.50
Machorkowy0.201.00
Extra płaski0.401.50
Klub0.301.00
Junak0.100.60
Bałtyk0.602.50
Wolność0.402.00
Partyzant0.301.00
(5) 2
Cygara sprzedawane będą tylko po cenie II kategorii w zł za 1 sztukę:

El Aliento 10.-

Kopernik 8.-

La Pintura 6.-

Ligia 5.-

Cygarillos 4.-

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 sierpnia 1939 r. o cenach sprzedaży wyrobów tytoniowych (Dz. U. R. P. Nr 78, poz. 518).
1 § 1 ust. 4 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 1945 r. (Dz.U.45.14.83) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 kwietnia 1945 r.
2 § 1 ust. 5:

- dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 1945 r. (Dz.U.45.14.83) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 kwietnia 1945 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 sierpnia 1945 r. (Dz.U.45.27.170) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 sierpnia 1945 r.