§ 8. - Ustalenie taryf pocztowych, telegraficznych i telefonicznych w walucie złotowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.37.397

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 maja 1926 r.
§  8.
Wartość franka złotego dla opłat za przesyłki listowe zagraniczne odpowiada 60 groszom. Najwyższa kwota odszkodowania za polecone przesyłki listowe do zagranicy wynosi 30 złotych.

Za każdy międzynarodowy kupon na odpowiedź należy wydawać znaczki pocztowe odpowiadające wartości.

a)30groszyzakuponnowywartości25cent.
b)15"""stary"25"