§ 10. - Ustalenie taryf pocztowych, telegraficznych i telefonicznych w walucie złotowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.37.397

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 maja 1926 r.
§  10.
Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od 1 maja 1924 r. z wyjątkiem opłat przewidzianych w taryfie pocztowej pod poz. 8 (czasopisma) i taryfie telefonicznej pod § 16 (abonament telefoniczny), które obowiązują dopiero od 1 czerwca 1924 r. Równocześnie zezwala się na stosowanie niniejszego rozporządzenia w górnośląskiej części województwa śląskiego.