§ 2. - Ustalenie stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1933 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.12.65

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lutego 1935 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.