§ 1. - Ustalenie stopy opłaty na częściowe pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami ubezpieczeń społecznych za 1936 i 1937 rok.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.48.383

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1938 r.
§  1.
Stopę opłaty na częściowe pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami ubezpieczeń społecznych ustala się za 1936 i 1937 rok w wysokości l‰ (jeden pro mille) sumy składek, należnych za 1936 i 1937 rok ubezpieczalniom społecznym oraz Funduszowi Ubezpieczenia od Wypadków i Chorób Zawodowych, Funduszowi Ubezpieczenia Emerytalnego Robotników, Funduszowi Ubezpieczenia Emerytalnego Pracowników Umysłowych i Funduszowi Ubezpieczenia na Wypadek Braku Pracy Pracowników Umysłowych.