§ 3. - Ustalenie obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Radzyminie Sądu Powiatowego w Wołominie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.51.248

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 września 1962 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.