§ 2. - Ustalenie obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Radzyminie Sądu Powiatowego w Wołominie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.51.248

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 września 1962 r.
§  2.
Traci moc § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1952 r. w sprawie zniesienia Sądów Powiatowych w Warszawie (dla powiatu warszawskiego) i Radzyminie oraz utworzenia Sądów Powiatowych w: Piasecznie, Pruszkowie, Nowym Dworze Mazowieckim), Otwocku i Wołominie (Dz. U. Nr 30, poz. 204) w części dotyczącej obszaru Wydziału Zamiejscowego w Radzyminie.