Ustalenie miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w czwartym kwartale 1993 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.97.444

Akt utracił moc
Wersja od: 19 października 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 października 1993 r.
w sprawie ustalenia miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w czwartym kwartale 1993 r.

Na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń (Dz. U. z 1991 r. Nr 1, poz. 1, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, Nr 73, poz. 361 i Nr 100, poz. 498 oraz z 1993 r. Nr 28, poz. 127) zarządza się, co następuje:
Ustala się procentowe przyrosty wynagrodzeń w poszczególnych miesiącach czwartego kwartału 1993 r. w następujących wysokościach:

październik 1,4,

listopad 1,4,

grudzień 1,4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.