§ 3. - Ustalenie liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Cieszynie, Katowicach, Lwowie, Łucku, Piotrkowie i Samborze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.95.644

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 1938 r.
§  3.
Przenosi się siedzibę jednego sędziego śledczego ze Lwowa do Sokala.