§ 8. - Ustalenie kosztu własnego, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumpcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.41.206

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1947 r.
§  8.
Na obydwu egzemplarzach sprawdzonego zgłoszenia urzędnik kontroli akcyzowej winien wpisać przypadającą kwotę dodatkowej opłaty. Jeden egzemplarz zgłoszenia należy pozostawić przedsiębiorcy, który obowiązany będzie wpłacić dodatkową opłatę do P. K. O. na konto Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego Nr I-500 do dnia 30 czerwca 1947 r., pokwitowanie zaś okazać właściwemu urzędowi akcyzowemu w celu odnotowania na drugim egzemplarzu zgłoszenia.