§ 5. - Ustalenie kosztu własnego, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumpcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.41.206

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1947 r.
§  5.
Zapasy wódek czystych oraz spirytusu butelkowanego do celów domowo-leczniczych i spirytusu butelkowanego wyborowego specjalnej produkcji, jakie w dniu 1 czerwca 1947 r. znajdować się będą we wszystkich zakładach sprzedaży takich wyrobów (hurtownie, detaliczne zakłady sprzedaży w naczyniach zamkniętych oraz z prawem wyszynku), podlegają dodatkowej opłacie w wysokości różnicy pomiędzy cenami detalicznymi ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 9 stycznia 1947 r. (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 33) a cenami detalicznymi ustalonymi w rozporządzeniu niniejszym z uwzględnieniem przysługującego od tych cen rabatu sprzedawcy. Dodatkowej opłacie podlegają również przesyłki wódek czystych oraz spirytusu butelkowanego wysłane do wymienionych wyżej zakładów sprzedaży przed dniem 1 czerwca 1947 r. i w tym dniu lub po tym terminie otrzymane przez odbiorcę.