§ 1. - Ustalenie kosztu własnego, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumpcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.41.206

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1947 r.
§  1.
1.
Opłatę monopolową od 1 litra spirytusu 100° na cele konsumcyjne, wyrobionego w kraju, ustala się w wysokości - zł 800.
2.
Dodatek do ustalonej w ust. 1 opłaty, o którym mowa w art. 42 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r., ustala się w wysokości - zł 200.
3.
Opłatę monopolową od spirytusu, sprowadzonego z zagranicy do celów wyszczególnionych w § 2 niniejszego rozporządzenia, oraz od spirytusu zawartego w wyrobach wymienionych w § 2, sprowadzonych z zagranicy, ustala się za 1 litr 100° w wysokości - zł 1.000.