§ 5. - Ustalenie kosztu własnego, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.6.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 1947 r.
§  5.
Zezwolenia na sprzedaż spirytusu i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego po cenach ulgowych, wydane na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 210) tracą swą ważność z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.