Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.49.243

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1953 r.
§  1. Wprowadza się na obszarze całego państwa obowiązek urzędowego badania mięsa dzików, a także świń, poddanych ubojowi dla spożycia we własnym gospodarstwie domowym, w celu ustalenia, czy mięso to jest wolne od włośni.