Uregulowanie podatku od węgla na obszarze Województwa Śląskiego. - Dz.U.1923.48.332 - OpenLEX

Uregulowanie podatku od węgla na obszarze Województwa Śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.48.332

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU I MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
2 dnia 9 maja 1923 r.
w sprawie uregulowania podatku od węgla na obszarze Województwa Śląskiego.

Na zasadzie art. 1 § 6 a niemieckiej ustawy z 20 kwietnia 1922, tudzież § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 26 kwietnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 48 poz. 331) zarządza się co następuje:
Przewidziany w § 6 niemieckiej ustawy z 8 kwietnia 1917 zmienionej ustawą z 30 kwietnia 1922 40°/o podatek od węgla zniża się, począwszy od 1 maja 1923 r., w następujący sposób:

I. dla węgla kamiennego z kopalń Zagłębia Górnośląskiego na 35%,

wartości względnie ceny węgla,

II. dla węgla kamiennego z kopalni "Silesia" na Śląsku Cieszyńskim na 15%

wartości względnie ceny węgla.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dn. 1 maja 1923 r.