Ujednostajnienie opodatkowania węgla na obszarze Rzeczypospolitej. - Dz.U.1923.48.331 - OpenLEX

Ujednostajnienie opodatkowania węgla na obszarze Rzeczypospolitej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.48.331

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 kwietnia 1923 r.
w sprawie ujednostajnienia opodatkowania węgla na obszarze Rzeczypospolitej.

Na zasadzie postanowień art. 1 i 2 ustawy z 10 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. № 41, poz. 248) i art. 1 i 3 ustawy z 16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 30, poz. 183) o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej zarządza się co następuje:
Uchyla się obowiązujące na obszarze Województwa Śląskiego postanowienie § 38 niemieckiej ustawy o podatku od węgla z dnia 8 kwietnia 1917 r. (Dz. U. Rz. Niem. str. 340), zmienionej ustawą z dnia 20 kwietnia 1922 (Dz. U. Rz. Niem. str. 378) o ile takowe ogranicza czas obowiązywania powyższych ustaw do 31 marca 1923 r.
Wszelkie uprawnienia przewidziane w powyższych ustawach niemieckich dla Rady Związkowej względnie Rady Rzeszy, jako też dla Kanclerza Państwa lub Ministra Skarbu Rzeszy przenosi się na Ministra Skarbu; uprawnienia przewidziane dla Rządu Rzeszy przenosi się na Radę Ministrów; wreszcie uprawnienia przewidziane dla Rady Węglowej przenosi się na Ministra Przemysłu i Handlu.
Kary pieniężne przewidziane w stałych kwotach w § 23, 25 i 28 powyższej niemieckiej ustawy z dnia 8 kwietnia 1917 r. podwyższa się 1.000-krotnie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 1923 r.