Art. 10. - Uprawnienia Państwowego Instytutu Geologicznego w zakresie prac górniczych i terenowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.59.390

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1939 r.
Art.  10.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu.