Art. 3. - Upoważnienie Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów. - Dz.U.1936.51.363 - OpenLEX

Art. 3. - Upoważnienie Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.51.363

Akt utracił moc
Wersja od: 6 lipca 1936 r.
Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.