Upoważnienie Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów. - Dz.U.1936.51.363 - OpenLEX

Upoważnienie Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.51.363

Akt utracił moc
Wersja od: 6 lipca 1936 r.

USTAWA
z dnia 2 lipca 1936 r.
o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów.

Upoważnia się Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania - do dnia otwarcia najbliższej sesji zwyczajnej Sejmu - dekretów w zakresie:

a)
spraw gospodarczych, finansowych i obrony Państwa, - z wyjątkiem zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 października 1927 r. o stabilizacji złotego (Dz. U. R. P. Nr. 88, poz. 790), nakładania nowych obciążeń chyba, że chodzi o przeprowadzanie reformy podatków i opłat, mającej na celu uproszczenie bądź ujednolicenie obowiązującego systemu, i z wyjątkiem spraw, które były przedmiotem projektów ustaw, wniesionych przez Rząd w czasie sesji zwyczajnej 1935/36 i nieuchwalonych przez Izby ustawodawcze;
b)
ustalenia stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Polsce.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim Ministrom, każdemu we właściwym mu zakresie działania.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.