Art. 3. - Upoważnienie Ministra Robót Publicznych do wydawania przepisów ulgowych w dziedzinie budownictwa. - Dz.U.1922.88.788 - OpenLEX

Art. 3. - Upoważnienie Ministra Robót Publicznych do wydawania przepisów ulgowych w dziedzinie budownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.88.788

Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 1922 r.
Art.  3.

Wykonanie ustawy niniejszej powierza się Ministrowi Robót Publicznych.