Art. 2. - Upoważnienie Ministra Robót Publicznych do wydawania przepisów ulgowych w dziedzinie budownictwa. - Dz.U.1922.88.788 - OpenLEX

Art. 2. - Upoważnienie Ministra Robót Publicznych do wydawania przepisów ulgowych w dziedzinie budownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.88.788

Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 1922 r.
Art.  2.

Poszczególne przepisy, wydane w drodze ustaw i rozporządzeń a obecnie w miastach stosowane w dziedzinie budownictwa, tracą moc obowiązującą z chwilą wejścia w życie odnośnych przepisów zastępczych, wydanych przez Ministra Robót Publicznych w myśl art. 1 niniejszej ustawy.