Art. 26. - Uposażenie wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.67.371 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1948 r.
Art.  26.

Podoficerowie i szeregowcy pełniący zasadniczą służbę wojskową oraz nadterminowi mianowani podoficerami zawodowymi otrzymują jednorazowy dodatek w następującej wysokości:

Stopień wojskowy

Kwota złotych

St. sierżant lub równorzędny

1.200

Sierżant lub równorzędny

1.000

Plutonowy lub równorzędny

900

Kapral lub równorzędny

800