Art. 25. - Uposażenie wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.67.371 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1948 r.
Art.  25.

Absolwenci szkół oficerskich i podoficerskich, którzy ukończyli szkołę z wynikiem z wszystkich przedmiotów "bardzo dobrze", otrzymują nagrody w wysokości 500 zł, a z wynikiem z wszystkich przedmiotów "dobrze" - 250 zł.