Art. 23. - Uposażenie wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.67.371 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1948 r.
Art.  23.

Wysokość dodatku funkcyjnego dla stanowisk podoficerskich, wymagających specjalnych kwalifikacji i wyszkolenia (specjaliści lotnictwa, czołgiści, specjaliści marynarki wojennej itp.), ustali Minister Obrony Narodowej.