Art. 22. - Uposażenie wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.67.371 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1948 r.
Art.  22.

Podoficerowie służby czynnej, którzy nie zajmują etatowych stanowisk podoficerskich lub oficerskich, otrzymują żołd szeregowca.