Art. 20. - Uposażenie wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.67.371 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1948 r.
Art.  20.

Prawo do pobierania żołdu powstaje:

a)
dla podoficerów i szeregowców pełniących obowiązkową służbę czynną - od dnia przybycia do formacji i wciągnięcia do ewidencji formacji,
b)
dla nadterminowych - od dnia mianowania nadterminowym.