§ 7. - Uposażenie pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych. - Dz.U.1966.37.227 - OpenLEX

§ 7. - Uposażenie pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.37.227

Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1966 r.
§  7.
1.
W wyjątkowo uzasadnionych wypadkach Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych może zwolnić pracownika służby archiwalnej od wymagań kwalifikacyjnych ustalonych dla zajmowania stanowisk wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, uwzględniając jego wieloletnią pracę w służbie archiwalnej.
2.
Utrzymuje się w mocy indywidualne zwolnienia od wymagań kwalifikacyjnych udzielone pracownikom służby archiwalnej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.