§ 3. - Uposażenie pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych. - Dz.U.1966.37.227 - OpenLEX

§ 3. - Uposażenie pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.37.227

Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1966 r.
§  3.
Pracownicy służby archiwalnej posiadający stopień naukowy doktora otrzymują dodatek do uposażenia w dotychczasowej wysokości 300 złotych miesięcznie.