§ 6. - Uposażenie pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. - Dz.U.1973.36.213 - OpenLEX

§ 6. - Uposażenie pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.36.213

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.
§  6.
Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje uposażenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.