§ 12. - Uposażenie pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. - Dz.U.1973.36.213 - OpenLEX

§ 12. - Uposażenie pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.36.213

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.
§  12.
Godzinową stawkę uposażenia zasadniczego pracowników obsługi oraz pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu oblicza się dzieląc miesięczne uposażenie zasadnicze przez 200.