§ 7. - Uposażenie pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.14.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1956 r.
§  7.
Pracownicy państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" mogą otrzymywać nagrody pieniężne i zapomogi, w ramach kwot przewidzianych na ten cel w preliminarzu budżetowym.