Art. 3. - [Zbieg prawa do uposażenia byłego Prezydenta RP z wynagrodzeniem, uposażeniem lub dochodem z innego tytułu albo z prawem do emerytury lub renty] - Uposażenie byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.207 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2022 r.
Art.  3.  [Zbieg prawa do uposażenia byłego Prezydenta RP z wynagrodzeniem, uposażeniem lub dochodem z innego tytułu albo z prawem do emerytury lub renty]
1. 
W razie zbiegu prawa do uposażenia byłego Prezydenta z wynagrodzeniem, uposażeniem lub dochodem z tytułu:
1)
wykonywania mandatu posła lub senatora,
2)
zajmowania kierowniczego stanowiska państwowego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637 oraz z 2021 r. poz. 1834),
3)
pozostawania w stosunku pracy lub w stałym stosunku zlecenia,
4)
prowadzenia działalności gospodarczej

- wypłaca się tylko jedno z nich wybrane przez byłego Prezydenta.

2. 
W razie zbiegu prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym lub ubezpieczeniu społecznym z prawem do uposażenia, wypłaca się tylko jedno z tych świadczeń wybrane przez byłego Prezydenta.