Art. 3. - Upaństwowienie Muzeum Narodowego w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.18.98

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 1945 r.
Art.  3.

Zadaniem Muzeum Narodowego w Warszawie, jako centralnej instytucji muzealnej Państwa Polskiego, jest badanie, obrazowanie i upowszechnienie polskiej i obcej kultury artystycznej.