Umundurowanie Inspekcji Transportu Drogowego. - Dz.U.2004.30.258 - OpenLEX

Umundurowanie Inspekcji Transportu Drogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.30.258

Akt utracił moc
Wersja od: 8 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 6 lutego 2004 r.
w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego

Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa dystynkcje i wzór umundurowania służbowego Inspekcji Transportu Drogowego, normy umundurowania i sposób jego przydziału, kryteria przydziału umundurowania, warunki jego używania oraz zasady i sposób noszenia umundurowania.
1.
Umundurowanie służbowe inspektora składa się z ubioru letniego i zimowego.
2.
Zasadniczymi składnikami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru służbowego są:
1)
spodnie męskie - letnie i zimowe;
2)
spodnie damskie - letnie i zimowe;
3)
czapka służbowa letnia i zimowa;
4)
koszula służbowa;
5)
kurtka ocieplana uniwersalna;
6)
sweter uniwersalny;
7)
marynarka gabardynowa;
8)
bluza służbowa;
9)
pas główny w kolorze białym;
10)
obuwie;
11)
krawat.
3.
Wzór umundurowania służbowego inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4.
Ilość i rodzaj składników umundurowania, a także okresy ich używalności określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1.
Na guzikach zewnętrznych i czapkach wchodzących w skład umundurowania umieszczony jest wizerunek orła, zgodny z wzorem określonym w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 7, poz. 18, z późn. zm. 3 ).
2.
Dystynkcje noszone przez inspektorów na rękawach bluzy służbowej i marynarki gabardynowej, taśmie otokowej czapki służbowej oraz nad lewą kieszenią swetra, koszuli służbowej, a także koszuli typu "polo", określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3.
Kamizelkę ostrzegawczą nosi się na umundurowaniu służbowym w czasie wykonywania zadań na drogach w warunkach niedostatecznej widoczności.
1.
Uprawnienie do zaopatrzenia w składniki umundurowania powstaje z dniem powołania na stanowisko inspektora i wygasa z dniem odwołania z tego stanowiska.
2. 4
Okres używalności poszczególnych składników umundurowania liczy się od dnia nabycia uprawnienia do zaopatrzenia w składniki umundurowania.
3.
Poszczególne składniki umundurowania nie podlegają zwrotowi po upływie okresu ich używalności.
4.
Prawo do ponownego przydziału poszczególnych składników umundurowania inspektor nabywa z upływem okresu ich używalności.
W przypadku utraty bądź zniszczenia składników umundurowania przed upływem okresu ich używalności, nowe umundurowanie przysługuje:
1)
bezpłatnie - jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiły z przyczyn niezależnych od inspektora - na jego wniosek zaopiniowany przez przełożonego;
2)
odpłatnie - jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiły z winy inspektora - za zwrotem wartości składnika umundurowania utraconego lub zniszczonego, obliczonej stosownie do okresu jego użytkowania.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed upływem okresu używalności składników umundurowania inspektor zwraca składniki umundurowania pracodawcy.
1.
Umundurowanie inspektora powinno być utrzymane w należytym stanie, zapewniającym estetyczny wygląd zewnętrzny podczas wykonywania obowiązków służbowych.
2.
Inspektorom zabrania się używania składników umundurowania:
1)
w połączeniu z przedmiotami ubioru cywilnego;
2)
których stopień zużycia lub wygląd zewnętrzny narusza godność munduru;
3)
niezgodnie z ich przeznaczeniem.
3.
Zabrania się samowolnego dokonywania przeróbek, poprawek i zniekształcania przedmiotów umundurowania.
4.
Inspektor jest obowiązany do posiadania kompletu umundurowania zapewniającego wykonywanie obowiązków służbowych w każdej porze roku.
5.
Dopuszcza się używanie przez umundurowanego inspektora:
1)
symbolu żałoby w sposób zwyczajowo przyjęty;
2)
okularów przeciwsłonecznych i zdrowotnych z przyciemnionymi szkłami.
1.
Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego prowadzą ewidencję wydanego umundurowania oraz okresu jego używalności.
2.
Wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego:
1)
kontrolują przestrzeganie przez podległych inspektorów przepisów o umundurowaniu;
2)
przeprowadzają, co najmniej raz w roku, przeglądy umundurowania, polegające na bezpośrednim sprawdzeniu stanu jakościowego i ilościowego przedmiotów umundurowania użytkowanych przez podległych inspektorów.
Umundurowanie i dystynkcje określone w rozporządzeniu są prawnie zastrzeżone i mogą być używane wyłącznie przez inspektorów.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 6

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  7 WZÓR UMUNDUROWANIA SŁUŻBOWEGO INSPEKTORÓW INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO

wzór

Ubiór inspektora w bluzie służbowej

wzór

Ubiór inspektora w koszuli służbowej z krótkimi rękawami

wzór

Ubiór inspektora w swetrze służbowym

wzór

Ubiór inspektora w marynarce gabardynowej

wzór

Ubiór inspektora w kurtce 3/4 ocieplanej uniwersalnej

wzór

Wzór kamizelki ostrzegawczej

Charakterystyka przedmiotów umundurowania inspektorów i sposób noszenia umundurowania

1. Bluzy służbowe - gabardynowa i z tropiku, w kolorze ciemnozielonym, z wykładanym kołnierzem, z krytym zapięciem z przodu na guziki. Na piersiach naszyte dwie nakładane kieszenie z fałdkami i klapkami. Dół bluzy wykończony paskiem, po bokach ściągnięty gumką. Na pasku umieszczone podtrzymywacze do pasa głównego. Rękawy wykończone mankietami zapinanymi na guziki. Bluza powinna sięgać dolną krawędzią pasa (ściągacza) do około 4-6 cm poniżej górnej krawędzi pasa spodni, a krawędź mankietu rękawa - do nasady dłoni przy opuszczonej ręce. Bluzę służbową nosi się z koszulą służbową i krawatem.

2. Czapka służbowa gabardynowa w kolorze ciemnozielonym, z otokiem w tym samym kolorze. Na czapce wizerunek orła w kolorze srebrnym, haftowany mechanicznie - z możliwością jego zdjęcia i założenia po założeniu pokrowca. Rondo czapki powinno zawierać usztywniacz zapewniający regularny owal. Daszek czapki w kolorze czarnym. Na czapkę inspektorzy nakładają pokrowiec w kolorze białym.

3. Czapka służbowa letnia z daszkiem (typu sportowego), w kolorze ciemnozielonym, z wizerunkiem orła w kolorze srebrnym, haftowanym mechanicznie.

4. Czapka zimowa z daszkiem w kolorze ciemnozielonym, z klapami z tkaniny futerkowej. Na czapce wizerunek orła w kolorze srebrnym, haftowany mechanicznie. Czapkę zimową z daszkiem nosi się podczas dokuczliwego wiatru i przy temperaturze powietrza poniżej 0 °C. Przy temperaturze -7 °C czapkę można nosić z opuszczonymi klapami wiązanymi do tyłu albo pod podbródkiem.

5. Marynarki - gabardynowa i z tropiku, w kolorze ciemnozielonym, jednorzędowa, z wykładanym kołnierzem, zapinana z przodu na cztery guziki z wizerunkiem orła. Na piersiach i bokach marynarki, poniżej linii pasa, naszyte kieszenie nakładane z fałdkami i klapkami. Rękawy gładkie, bez mankietów.

6. Kurtka 3/4 ocieplana uniwersalna, kryta tkaniną wodoodporną, w kolorze ciemnozielonym z podpinką i kamizelką. Kurtka zapinana z przodu na zamek błyskawiczny przykryty listwą, z dwiema bocznymi kieszeniami. Kołnierz z tkaniny zasadniczej, podpinka z polaru, dopinany kaptur. Z przodu i z tyłu kurtki wszyta biza z materiału odblaskowego. Kamizelka wykonana z pikowanej włókniny z nakładanymi z przodu kieszeniami, zapinana na zamek błyskawiczny, kołnierz wykonany z dzianiny, na plecach naszyty foliowany napis "INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO" na żółtym odblaskowym tle.

7. Spodnie - gabardynowe i z tropiku, w kolorze ciemnozielonym bez mankietów. Szerokość nogawek u dołu uzależniona jest od rozmiaru i wzrostu. W przednich częściach nogawek kieszenie boczne z wypustką. W prawej nogawce z tyłu cięta kieszeń z klapką, zapinana na guzik. W pasek spodni wszyte podtrzymywacze do pasa głównego. Po bokach naszyte ściągacze zapinane na guzik. Spodnie gabardynowe i z tropiku powinny sięgać z tyłu dolną krawędzią nogawek 2-2,5 cm powyżej obcasa.

8. Spodnie - gabardynowe i z tropiku, Głównego Inspektora Transportu Drogowego i jego zastępcy, mają przy bocznych szwach naszyte lampasy o szerokości 2,5 cm każdy i wypustki w kolorze ciemnoniebieskim.

9. Sweter służbowy w kolorze ciemnozielonym wykonany z dzianiny lub polaru, wzmocniony tkaniną w przedniej i tylnej części barków oraz na łokciach rękawów. Z tej samej tkaniny naszyte nakładane kieszenie z patkami na lewej piersi i lewym rękawie. Sweter nosi się wyłożony na pas.

10. Guziki zewnętrzne do składników umundurowania, z wizerunkiem orła, są wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze ciemnozielonym lub czarnym. Wszystkie guziki wewnętrzne - kryte, są wykonane bez wizerunku orła.

11. Kamizelka ostrzegawcza z dzianiny z elementami odblaskowymi w kolorze srebrnym, zapinana z przodu na zamek błyskawiczny. Na plecach naszyty jest duży odblaskowy napis "INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO". Na górnym, lewym przodzie, naszyty jest odblaskowy napis "INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO". W dolnej części kamizelki na całym obwodzie naszyte są dwa pasy o szerokości 5 cm każdy, z taśmy odblaskowej w kolorze srebrnym.

12. Koszule służbowe - z długimi rękawami i z krótkimi rękawami, są koloru jasnozielonego. Na przodzie koszuli, po lewej i po prawej stronie na piersiach, naszyte są nakładane kieszenie z patkami. Nad lewą kieszenią umieszcza się dystynkcje. Koszule służbowe z długimi rękawami do bluzy służbowej, marynarki gabardynowej i z tropiku oraz kurtki 3/4 ocieplanej uniwersalnej nosi się z krawatem tak, aby górna krawędź kołnierzyka wystawała nieco ponad kołnierz bluzy służbowej, marynarki lub kurtki. Koszule służbowe z krótkimi rękawami, w okresie letnim, gdy są ubiorem zewnętrznym, nosi się z krawatem do czapki służbowej lub nosi się bez krawata do czapki służbowej letniej z daszkiem (typu sportowego).

13. Koszula służbowa typu "polo" jest koloru jasnozielonego, z dwiema kieszeniami na piersiach i dystynkcjami nad lewą kieszenią. Nosi się ją do swetra służbowego i czapki służbowej letniej z daszkiem (typu sportowego).

14. Krawat typu wojskowego w kolorze ciemnozielonym nosi się wiązany podwójnym węzłem. Węzeł powinien ściśle przylegać do kołnierzyka koszuli. Dopuszcza się noszenie spinki do krawata w kolorze srebrnym.

15. Obuwie skórzane - półbuty i trzewiki ocieplane, są koloru czarnego. Wierzchy obuwia nie mogą być ozdobnie wyszywane, wytłaczane ani dziurkowane. Półbuty męskie i damskie są sznurowane z przodu.

16. Pas główny koloru białego nosi się zawsze do ubioru służbowego:

1) w podtrzymywaczach spodni - przy wykonywaniu obowiązków służbowych w swetrze służbowym, koszuli służbowej typu "polo" lub koszuli służbowej z krótkimi rękawami;

2) w podtrzymywaczach znajdujących się na pasku (ściągaczu) bluzy służbowej; środek klamry na linii guzików.

17. Skarpety letnie i zimowe są koloru czarnego.

18. Dystynkcje umieszcza się na rękawach bluzy służbowej, marynarki gabardynowej i z tropiku, taśmie otokowej czapki służbowej oraz nad lewą kieszenią kurtki 3/4 ocieplanej uniwersalnej, kombinezonu ochronnego, swetra służbowego oraz koszuli służbowej.

19. Na daszku czapki służbowej Główny Inspektor Transportu Drogowego i jego zastępca oraz wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego i ich zastępcy noszą dwa galony w kolorze matowosrebrnym, o szerokości 6 mm, naszyte w odległości 3 mm obok siebie i 6 mm od krawędzi daszka.

20. Kombinezon ochronny w kolorze ciemnozielonym, zapinany na zamki błyskawiczne. Na przodzie znajdują się naszyte kieszenie. Nad kieszenią z lewej strony naszyta jest taśma - rzep do przypięcia dystynkcji. Stójka kombinezonu jest wykonana ze ściągacza w kolorze ciemnozielonym. Na wysokości nadgarstków, dokoła rękawów, jest naszyta taśma odblaskowa w kolorze srebrnym. Na plecach, na żółtym odblaskowym tle, znajduje się napis "INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO". Na wysokości kostek, dokoła nogawek, jest naszyta taśma odblaskowa w kolorze srebrnym. Kombinezon ochronny nosi się podczas wykonywania czynności kontrolnych, w przypadkach, gdy wymagają tego warunki wykonywania kontroli.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  8 I. NORMY UMUNDUROWANIA INSPEKTORÓW TRANSPORTU DROGOWEGO - MĘŻCZYZN

Lp.WyszczególnienieJednostka miaryIlośćOkres używalności w miesiącach
1Spodnie z tropikuszt.224
2Spodnie gabardynoweszt.224
3Kurtka 3/4 ocieplana uniwersalnaszt.136
4Bluza służbowa z tropikuszt.124
5Bluza służbowa gabardynowaszt.124
6Koszula służbowa typu "polo"szt.212
7Koszula służbowa z długimi rękawamiszt.212
8Koszula służbowa z krótkimi rękawamiszt.212
9Krawat typu wojskowegoszt.212
10Sweter służbowyszt.112
11Czapka służbowa gabardynowaszt.136
12Czapka służbowa letnia z daszkiem (typu sportowego) szt.124
13Czapka zimowa z daszkiemszt.136
14Kombinezon ochronnyszt.136
15Półbuty skórzane męskie koloru czarnegopara112
16Trzewiki ocieplane męskie koloru czarnegopara124
17Rękawiczki skórzane koloru czarnegopara124
18Kamizelka ostrzegawczaszt.224
19Pas główny koloru białegoszt.124
20Szalikszt.236
21Pokrowiec w kolorze białym na czapkę służbowąszt.212
22Odznaka służbowa na koszulę, kurtkę, sweter i bluzęszt.312
II. NORMY UMUNDUROWANIA INSPEKTORÓW TRANSPORTU DROGOWEGO - KOBIET
Lp.WyszczególnienieJednostka miaryIlośćOkres używalności w miesiącach
1Spodnie z tropiku - damskieszt.224
2Spodnie gabardynowe - damskieszt.224
3Kurtka 3/4 ocieplana uniwersalnaszt.136
4Bluza służbowa z tropikuszt.124
5Bluza służbowa gabardynowaszt.124
6Koszula służbowa typu "polo"szt.312
7Koszula służbowa z długimi rękawami damskaszt.212
8Koszula służbowa z krótkimi rękawami damskaszt.212
9Krawat typu wojskowegoszt.212
10Sweter służbowyszt.112
11Czapka służbowa gabardynowaszt.136
12Czapka służbowa letnia z daszkiem (typu sportowego) szt.124
13Czapka zimowa z daszkiemszt.136
14Kombinezon ochronnyszt.136
15Półbuty skórzane damskie koloru czarnegopara112
16Trzewiki ocieplane damskie koloru czarnegopara124
17Rękawiczki skórzane koloru czarnegopara124
18Kamizelka ostrzegawczaszt.224
19Pas główny koloru białegoszt.124
20Szalikszt.236
21Pokrowiec w kolorze białym na czapkę służbowąszt.212
22Odznaka służbowa na koszulę, kurtkę, sweter i bluzęszt.312

1. Lp. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20 - kolor ciemnozielony.

2. Lp. 6, 7, 8 - kolor jasnozielony.

III. NORMY UMUNDUROWANIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO I JEGO ZASTĘPCY, WOJEWÓDZKICH INSPEKTORÓW TRANSPORTU DROGOWEGO I ICH ZASTĘPCÓW ORAZ PRACOWNIKÓW INSPEKTORATÓW WYKONUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU NADZORU I KONTROLI PRACY INSPEKTORÓW

Lp.WyszczególnienieJednostka miaryIlośćOkres używalności w miesiącach
1Spodnie z tropikuszt.124
2Spodnie gabardynoweszt.124
3Marynarka z tropikuszt.148
4Marynarka gabardynowaszt.148
5Kurtka 3/4 ocieplana uniwersalnaszt.148
6Bluza służbowa gabardynowa*szt.124
7Bluza służbowa z tropiku*szt.124
8Koszula służbowa typu "polo"*szt.212
9Koszula służbowa z długimi rękawamiszt.212
10Koszula służbowa z krótkimi rękawamiszt.212
11Sweter służbowyszt.112
12Krawat typu wojskowegoszt.212
13Czapka służbowa gabardynowaszt.124
14Czapka służbowa letnia z daszkiem (typu sportowego) szt.136
15Czapka zimowa z daszkiem*szt.136
16Półbuty skórzane koloru czarnegopara118
17Trzewiki ocieplane koloru czarnegopara124
18Rękawiczki skórzane koloru czarnegopara124
19Kamizelka ostrzegawczaszt.124
20Pas główny koloru białegoszt.136
21Szalikszt.136
22Pokrowiec w kolorze białym na czapkę służbowąszt.212
23Odznaka służbowa na koszulę, kurtkę, sweter i bluzęszt.312

* Dotyczy Naczelnika Wydziału Inspekcji i Kierownika Oddziału zatrudnianych w Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego.

1. Lp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 21 - kolor ciemnozielony.

2. Lp. 8 - kolor jasnozielony.

3. Lp. 9, 10 - kolor biały.

Uwaga: Inspektorom wypłaca się ryczałt pieniężny na dwukrotne czyszczenie chemiczne umundurowania w ciągu jednego roku.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

DYSTYNKCJE INSPEKTORÓW INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO

Główny Inspektor Transportu Drogowego

Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Dyrektor biura właściwego do spraw kontroli w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

Wojewódzki inspektor transportu drogowego

Zastępca wojewódzkiego inspektora transportu drogowego

Naczelnik wydziału ds. kontroli w wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego, Kierownik delegatury (placówki zamiejscowej) wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego

Młodszy inspektor transportu drogowego

Inspektor transportu drogowego

Starszy inspektor transportu drogowego

Dystynkcje inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego na czapkach

Główny Inspektor Transportu Drogowego

Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Dyrektor biura właściwego do spraw kontroli w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

Wojewódzki inspektor transportu drogowego

Zastępca wojewódzkiego inspektora transportu drogowego

Naczelnik wydziału ds. kontroli w wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego, Kierownik delegatury (placówki zamiejscowej) wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego

Inspektor transportu drogowego

Oznaczenia na mankietach rękawów marynarki gabardynowej oraz bluzy służbowej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego

Główny Inspektor Transportu Drogowego

Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Wojewódzki inspektor transportu drogowego

Zastępca wojewódzkiego inspektora transportu drogowego

Naczelnik wydziału ds. kontroli w wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego, Kierownik delegatury (placówki zamiejscowej) wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego

Dyrektor biura właściwego do spraw kontroli w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

Starszy inspektor transportu drogowego

Inspektor transportu drogowego

Młodszy inspektor transportu drogowego

Dystynkcje na klapach munduru

Główny Inspektor Transportu Drogowego, Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Wojewódzki inspektor transportu drogowego, Zastępca wojewódzkiego inspektora transportu drogowego, Dyrektor biura właściwego ds. kontroli, Inspektorzy transportu drogowego

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, poz. 1953 i Nr 211, poz. 2050.
3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 10, poz. 60 i Nr 34, poz. 199, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268.
4 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. (Dz.U.06.210.1553) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 grudnia 2006 r.
5 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. (Dz.U.06.210.1553) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 grudnia 2006 r.
6 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. Nr 131, poz. 1113), które na podstawie art. 14 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 1452) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
7 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. (Dz.U.06.210.1553) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 grudnia 2006 r.
8 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. (Dz.U.06.210.1553) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 grudnia 2006 r.