Art. 11. - Umowy dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.16.87

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1965 r.
Art.  11.
1.
Traci moc ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o umowach planowych w gospodarce socjalistycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 180).
2.
Do czasu wejścia w życie ogólnych warunków dostaw wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 obowiązują ogólne warunki dostaw wydane na podstawie ustawy określonej w ust. 1.